Изнесен научен доклад

neutralization-smallНа 05.10.2012 год. нашият колега инж. Атанас Павлов изнесе доклад на тема "Неутрализация на маслото при рафиниране на слънчогледово олио" на международната конференция "Автоматика и информатика '12". Форумът се организира от Съюзът по Автоматика и Информатика (САИ) "Джон Атанасов" и е утвърден като един от най-престижните на територията на странта. Докладът е публикуван в списание "Автоматика и информатика".

Основните акценти в разработката са:
- ефективно измерване и поддържане на слоя на маслото в горната част на неутрализационната колона;
- измерване на концентрацията на NaOH в колоната;
- предложения за оптимизиране на производствения процес.

Разработената система за управление ще облекчи процеста на неутрализация като намали снемането на проби с цел установяване на концентрацията на разтвора на основа и ще осигури приблизително константен поток на неутрализирано масло с постоянно качество.

Неразделна част от системите за автоматизация са контурите за автоматично регулиране. Използваният при тях принцип на регулиране по обратна връзка е добре да се прилага и след внедряване на системата, по отношение на състоянието на цялата система. Важна е и информационната връзка за състоянието на обекта през експлоатационния период, тъй като тази информация може да послужи за оптимизиране на различни показатели на системата. Такива показатели са качеството на изходният продукт, ефективността на използваното оборудване, свиване на разходите за суровини и техническо оборудване.

Разработката е в съавторство с неговия научен ръководител доц. Н. Николов от ТУ-Варна.

 SAI