Програмен продукт "Преглед на алармите"

Пусната е първата версия на ПП "ПРЕГЛЕД НА АЛАРМИТЕ". Той се използва за извеждане на историята на алармите, генерирана и съхранена от Vijeo Citect (Citect SCADA). Дава достъп до пълната история на отчетените от системата аларми и записани като текстови файлове.

Допълнително продуктът ползволява филтриране на данните по различни критерии, както и търсене по съдържащ се текст. Повече за продукта може да прочетете тук.