ПП "ПРЕГЛЕД НА АЛАРМИТЕ"

Програмният продукт (ПП) ПРЕГЛЕД НА АЛАРМИТЕ се използва за извеждане на историята на алармите, генерирана и съхранена от Vijeo Citect (Citect SCADA). Той дава достъп до пълната история на отчетените от системата аларми и записани като текстови файлове.

Vijeo Citect предлага различни възможности за извеждане на алармите, но поради известната му тромавост и др. проблеми с извеждането им, ние  създадохме този продукт, като се надяваме той да допълни възможностите на Citect и да е от полза за потребителите.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ПП има следните възможности:

  1. Бърз и лесен достъп до историята на алармите.
  2. Работа със зададения във VijeoCitect брой файлове.
  3. Търсене на определени аларми по наименование и описание.
  4. Филтриране на алармите за период, тип и по име и описание.
  5. Ограничаване на броя на извежданите аларми с цел повишаване на бързодействието.
  6. Оцветяване на редовете в таблицата в зависимост от състоянието на алармата за по-добра ориентация.
  7. Задаване на формат на датата и часа в зависимост от използваните във VijeoCitect.
  8. Настройка на имената на колонките в таблицата според нуждите на реализацията.
  9. Задържане на прозореца на програмата над другите.
  10. Интеграция в конкретната реализация - свързване с бутон от визуализацията за да е лесно достъпна за операторите.
ЕКРАНИ

CitectAlarmView-scr1

ЗАПИТВАНИЯ И ЗАЯВКИ

За въпроси, заявки и цени, моля, свържете се с нас чрез раздел Контакти.