АСУ на завод за 200 тона биодизел на ден

Работата по автоматизацията на този завод ни беше възложена от БИОЕНЕРГОМАШ ООД и ЕКО ЗОРА ООД в качеството им на изпълнители по тази поръчка. Това се случи в началото на 2006 год. и беше първият ни проект от такъв мащаб. Проектирахме автоматизация на завод, който тепърва ще се строи. Това наложи в процеса на изработка много от нещата да бъдат променени за да отговарят на промените в процеса, конструкцията и с цел постигане на по-добри резултати. Заводът заработи някъде през пролетта на 2008 год. По наше мнение все още имаше неща, които да бъдат подобрени и оптимизирани.

Собственик и ползвател на завода е АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД. Заводът е с капацитет 200 тона биодизел на ден. Инсталациите, които сме автоматизирали в завода са: инсталация за производство на биодизел с капацитет 200 тона на ден; две инсталации за рафиниране на олио с капацитет сто тона на ден всяка; инсталация за преработка на глицерин; инсталация за соапщок и инсталация за метилат.

За автоматизирането на завода използвахме 2 контролера Premium TSX P57 2634M на Schneider Electric и един 750-841 на Wago. Общата схема на свързване на автоматизираната система има следният вид:

 Блокова схема на АСУ

фиг.1 Блокова схема на АСУ.

 

В системата има общо 496 входоизхода, от които 128 цифрови входа, 256 цифрови изхода, 40 аналогови входа, 48 температурни входа и 8 брояча на 5kHz.

Операторските станции "ОС 1" и "ОС 2" са напълно идентични и работят със SCADA VijeoLook с 1000 входни точки. Всяка от тях позволява управление на целия завод като по-този начин се повишава сигурността. Предвидена е възможност за изключване на достъпа за управление на избрани инсталации за всяка от ОС, така че да може да се постигне разпределение на работата, ако това е необходимо. Управлението е представено на 17 екрана за отделните инсталации и секции.

 

фиг.2 Екрани от визуализацията.

 

Въпреки множеството екрани, операторът има възможност във всеки един момент да следи за възникнали аварийни състояния в целия завод. Това се постига с общ панел за аларми и специализирани индикатори до бутоните за превключване на отделните екрани. Предвидени са и бутони за автоматично стартиране и спиране на целите инсталации в завода.

АСУ е проектирана и изпълнена с богати възможности за настройка на работата й. Огромно количество параметри за управление на процеса могат да се задават от оператора с необходимите права при необходимост. За всяка аналогова величина се предоставя индивидуална графика за историята при поискване от оператора. Пази се история на алармите и история на състоянието на цифровите датчици и изпълнителни елементи. Поддържа се работа на множество оператори, които се идентифицират с име и парола при влизане в системата. Всичко това позволява точно определяне на причините за настъпване на промяна на състоянието на системата и съответно отговорността за това.