АСМ на енергийно стопанство в пристанище Варна-Запад

В края на 2012 година осъществихме проект свързан с Автоматизирана Система за Мониторинг (АСМ) на енергийното стопанство в Пристанище Варна-Запад. Системата се състоеше от общо 5 ПЛК от серията Twido на Schneider Electric, по един за всеки отделен трансформаторен пост (ТП). Наличната визуализация обслужваше само "Първи енергиен пръстен".

В резултат на нашата разработка, съобразно поставените изисквания, бяха препрограмирани наличните устройства и бяха добавени нови 4 ПЛК от серията Twido, които да обслужват "Втори енергиен пръстен".

Нашето програмно и визуално решение допринесе за една по-изчистена и лека за следене система.

 

 PVZ scheme

фиг.1 Блокова схема на АСМ.

 

Информацията се събира от крайните устройства и се предава по оптична връзка към контролната зала заради относително големите разстояния. Там тя се визуализира на 32" екран за по-ясна видимост от обслуждащия персонал.

Свързването на АСМ с локалната мрежа на пристанището и оттам с Интернет позволи добавянето на отдалечена поддръжка.

 

фиг.2 Екрани от визуализацията.