Автоматизиране на производствени процеси

Проектирането и изграждането на системи за автоматизация на производствени процеси в по-общия случай е с по-висока сложност от автоматизирането на машини или сгради. При него се налага координиране на работата на повече отделни машини или компоненти. Обикновено се използват по-мощни контролери от среден и висок клас. Количеството на входоизходите е от порядъка на стотици или хиляди. Използват се повече аналогови входоизходи.

Задачите може да се разпределят върху няколко контролера, свързани в мрежа.

За дописване...