Статии

Етапи при изграждане на информационни системи

Изграждането на една информационна система минава в по-общия случай през следните етапи:

 1. Проектиране
  Това е може би най-важният етап. Доброто проектиране на една система води до значително намаляване на работата в останалите етапи и повишаване на качеството на крайния резултат. На този етап се извършва голям обмен на информация между нашите специалисти и технолозите на възложителя с цел максимално изясняване на нуждите.

 2. Изработка
  Това е етапът, на който нашите специалисти се съсредоточават върху задачите, които зависят от тях. Не е необходима много комуникация с възложителя, тъй като се предполага, че нещата са уточнени на предния етап.

 3. Внедряване
  На този етап ние предоставяне и представяме нашата работа на възложителя. Внедряването предполага монтирането на хардуерната част: табла, контролери, сензори, окабеляване, компютри и пр. Тя се извършва на място при възложителя, за което се разчита на неговото съдействие.

 4. Поддръжка
  Тук включваме корекции, подобрения и профилактика. Поддръжката на всяка една информационна система е важна за правилното й функциониране и дълъг експлоатационен живот.